رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹ : هوس دارم که جامت را بنوشم

هوس دارم که جامت را بنوشم
بدین حاجت نهانی می خروشم
به هی هایم کنون نی پرده پوشم
جهانی را به جامی می فروشم
پیمایش کتاب