رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۳ : ما را به جهان سرایداران خوانند

ما را به جهان سرایداران خوانند
بر تارک شب شهاب باران خوانند
آنسوی زمان به عشق دربان خوانند
بر روی زمین شهان پنهان خوانند
پیمایش کتاب