رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۵ : نیست با ما غصّه ی چرخ دنی

نیست با ما غصّه ی چرخ دنی
نیست با ما همّ صلح و دشمنی
نیست با ما هستی و هم نیستی
واشگفتا این سلوک بی منی
پیمایش کتاب