رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۶ : با این شب عشق هر که آوا دارد

با این شب عشق هر که آوا دارد
اینجا گذری سوی دل ما دارد
هر کس که رسید و سخن حق بشنید
بی‌شک که دلی بسان دریا دارد
پیمایش کتاب