رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۹۹ : عاشقان اندک و در راه خدا

عاشقان اندک و در راه خدا
دو هزاران همه با خویش خوشند
عاشقی کم شدن از خویشتن است
همه با بندگی بیش خوشند
پیمایش کتاب