رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰ : به چشمم خواب می آید، به جان بیدار و لبریزم

به چشمم خواب می آید، به جان بیدار و لبریزم
برای دیدن رویت همه شب ها به پا خیزم
به روی بسترم خفته تن خاموش و غمگینم
ولی در آسمان روح به عشق تو در آویزم
پیمایش کتاب