رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۱ : سخن از ساحت آن ماه خیزد

سخن از ساحت آن ماه خیزد
چه گویم من، سخن از شاه خیزد
چنان بشنو که گویی دوست گوید
چنان می رو که گویی راه خیزد
پیمایش کتاب