رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۲ : در وادی روح، کار دل، باریدن

در وادی روح، کار دل، باریدن
غوغای جهان به چشم رویا دیدن
خیر و شر عالم همه یکسان هِشتن
در هر خبری دست خدا یابیدن
پیمایش کتاب