رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۳ : عشق یعنی آن چنان دل داشتن

عشق یعنی آن چنان دل داشتن
که سر از کاشانه در گِل داشتن
گفت با من ترک این خُمخانه کن
نیست از من، حکم، مشکل داشتن
پیمایش کتاب