رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۵ : دمادم نو بگویم نو بجویم

دمادم نو بگویم نو بجویم
برانم کهنه ها تا نو بپویم
مرا با کهنه جویان هیچ ره نیست
که ره نو باشد و من نو بگویم
پیمایش کتاب