رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۸ : آنچه بر روی زمین قدسی‌ست

آنچه بر روی زمین قدسی‌ست
ای دل، جسم نیست
روح قدسی یاب و پر کش
این فقط یک اسم نیست
پیمایش کتاب