رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱ : من آن منم که بی منم، چو روح بر شد از تنم

من آن منم که بی منم، چو روح بر شد از تنم
به لحن های و هوی باد ز عشق یار دم زنم
ز خویشتن برون شدم، ز چشم باده خون شدم
سخن چو مختصر کنم سفیر راه روشنم
پیمایش کتاب