رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۰ : نگارا هر چه جز حقّ دود فرما

نگارا هر چه جز حقّ دود فرما
دل ما در رهت چون رود فرما
به حکم نو شدن در وادی عشق
هر آنچه کهنه را نابود فرما
پیمایش کتاب