رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۱ : هستی از آن است که عاشق شویم

هستی از آن است که عاشق شویم
نیست از این هستِ خلایق شویم
پیش تر از آن که اجل سر رسد
عقل رها کرده و لایق شویم
پیمایش کتاب