رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۲ : باز ز حکّام نور نامه رسید از شعور

باز ز حکّام نور نامه رسید از شعور
باد بیا گوش کن این جریان حضور
آب بیا رود شو تا اقیانوس عشق
شعله بیا پر بگیر تا فلک بی عبور
پیمایش کتاب