رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۴ : تو یکی از آسمانی در کنار

تو یکی از آسمانی در کنار
تو رفیق راهی و دستی ز یار
تو میان شب ز کُهسار آمدی
برکتت باد ای ندیم روزگار
پیمایش کتاب