رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۵ : خلق آزادی گریز نازجو

خلق آزادی گریز نازجو
رو از اینجا خانه ای ناساز جو
رو که خود را بازیابی گوشه ای
لیک بر خود همرهی همراز جو
پیمایش کتاب