رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۶ : برو بیرون شو از خود، خوش سفر کن

برو بیرون شو از خود، خوش سفر کن
برو آن سوی دیگر را نظر کن
برو آنجا که منزلگاه ماه است
سرای مهربانان خوش گذر کن
پیمایش کتاب