رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۱۹ : یک پرده پنهان تر شوی

یک پرده پنهان تر شوی
وقتست تا جان تر شوی
یک بُعد بالاتر روی
هرچند ویران تر شوی
پیمایش کتاب