رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲ : ای غم بتاز سویم تا گردنت شکانم

ای غم بتاز سویم تا گردنت شکانم
ای مرگ شعله ور شو، من پادشاه جانم
ای رقص دست بگشای، دست تو را بگیرم
پیمانه! در دهانت من باده می چکانم
پیمایش کتاب