رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۵ : در راه حقیقت همه یاران رفتند

در راه حقیقت همه یاران رفتند
از پیش و پس و برون و پنهان رفتند
تا نام تو آمد به میان از پی تو
ذرّات وجودم همه چون جان رفتند
پیمایش کتاب