رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۷ : هر کجا رو می کنم روی خداست

هر کجا رو می کنم روی خداست
هر سویی چون بنگرم سوی خداست
دل میان بنشسته در کوی خداست
این دو ابرو نیز ابروی خداست
پیمایش کتاب