رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۲۹ : تیغ اخباری اگرچه گردن لق می زند

تیغ اخباری اگرچه گردن لق می زند
تیغ عاشق نی به هر گستاخ احمق می زند
با زبونان بی زبانی کار بالا کردن است
ورنه هر وامانده ای هم لاف از حق می زند
پیمایش کتاب