رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳ : چون فریب آورد جان، من را هزار

چون فریب آورد جان، من را هزار
گفتمش ای جان تو را با من چه کار
ساده و بی پرده گویم آشکار
من یکی روحم ورای روزگار
پیمایش کتاب