رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۰ : شایسته ی عشق بی نهایت باشی

شایسته ی عشق بی نهایت باشی
گر در ره دوست در غرامت باشی
جام تو پر از شراب بالا گردد
گر صاحب قلب پرشهامت باشی
پیمایش کتاب