رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۱ : چه سخن که رازدارم، ز سکوت ساز دارم

چه سخن که رازدارم، ز سکوت ساز دارم
چو جهان به پام افتد سر و جان فراز دارم
همه را ز خویش دانم، همه را به خویش خوانم
به دمی ز خویش رانم همه را که ناز دارم
پیمایش کتاب