رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۴ : جملگی در عشق تو قربان شویم

جملگی در عشق تو قربان شویم
جملگی جان داده جانِ جان شویم
هر چه دشواری ز فهم تار ماست
در طریق عشق تو آسان شویم
پیمایش کتاب