رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۵ : از سریر لامکان تابیده دوست

از سریر لامکان تابیده دوست
آن خروش و این خموشی‌ها از اوست
بی‌سخن دل با حضورش پا به پاست
دم به دم جان در سطورش در وضوست
پیمایش کتاب