رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۷ : ببین راه و قدم در راه بگداز

ببین راه و قدم در راه بگداز
نمان بر جای خود یک عمر با ناز
برون از مرزهای امن برخیز
خطر کن، راه را می بین و برتاز
پیمایش کتاب