رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۸ : من نمی گویم که تو خوش خوی باش

من نمی گویم که تو خوش خوی باش
در جهان با مردمان یک روی باش
خوش بشوی از خویش این نقش نفاق
خود نما!‌ مردانه مهمل گوی باش!
پیمایش کتاب