رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۳۹ : بی حجاب از خواب‌ها بیدار شو

بی حجاب از خواب‌ها بیدار شو
تشنه‌ی عشق حقیقت‌خوار شو
این دویی با آن یکی هموار نیست
زان یکی بر این دویی آوار شو
پیمایش کتاب