رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴ : امروز چنینم من: مست از تو و هست از جان

امروز چنینم من: مست از تو و هست از جان
امروز کشیدم من پای از من و دست از جان
امروز به سرمستی رستم ز سر و مستی
این لولی دیوانه امروز برست از جان
پیمایش کتاب