رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۱ : عشق یعنی صد من از خود باختن

عشق یعنی صد من از خود باختن
در نهان با خویش آتش ساختن
عشق یعنی شعله های روح را
از درون خود برون انداختن
پیمایش کتاب