رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۲ : گشت ز نو خانه ی ما لامکان

گشت ز نو خانه ی ما لامکان
نیست در این خانه کسی را زمان
قصد که زین خانه به بالا رویم
آنسوی این قاره و این کهکشان
پیمایش کتاب