رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۳ : سزد هر دم بمیرم در ره عشق

سزد هر دم بمیرم در ره عشق
به پا خیزم ز نو در درگه عشق
سزد کار تو کردن بی شب و روز
که بینم هر شبی روی مه عشق
پیمایش کتاب