رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۴ : تا که خبر خواستم از خویشتن

تا که خبر خواستم از خویشتن
سرزده برخاستم از خویشتن
عشق مرا خارج از این دلق برد
رستم و آراستم از خویشتن
پیمایش کتاب