رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۵ : این قرار عشق آدمخوار چیست

این قرار عشق آدمخوار چیست
زو که ما را می کُشد دیدار چیست
گفتمش: زیبای من، با ما خوشی؟
خنده زد: «با ما خوشی؟»، گو کار چیست
پیمایش کتاب