رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۶ : کرد عالم خدمت عشّاق، مست

کرد عالم خدمت عشّاق، مست
هستِ عالم از دمِ عشّاق هست
عقل بر صد صحنه ها بیکارگرد
عشق در صد پرده ها خود داربست
پیمایش کتاب