رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۷ : به جان آتش زدی و دُر شکفتی

به جان آتش زدی و دُر شکفتی
ز نو گنجینه‌های خوش شکفتی
درون پرده‌های عشق تا صبح
عجب افسانه‌های تازه گفتی
پیمایش کتاب