رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۴۹ : این که بالایم تو بالا نیستی

این که بالایم تو بالا نیستی
این که اینجایم تو با ما نیستی
وابنه این حرفها و مست شو
چون که حالایی و فردا نیستی
پیمایش کتاب