رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۲ : با تو آزادم، دلم بی تاب نیست

با تو آزادم، دلم بی تاب نیست
با تو جانم در سپاه خواب نیست
با تو چشمانم پر از خورشیدهاست
در گلویم جز شراب ناب نیست
پیمایش کتاب