رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۳ : دانش زندۀ عشق تو به ما بالی داد

دانش زندۀ عشق تو به ما بالی داد
که نگنجیم درون خود و پرواز کنیم
این همه حرف و هجا کاین شب دیوانه شنید
تو بگو با چه صدا در ره آواز کنیم
پیمایش کتاب