رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۵ : اسیران ظاهر به حجّ می روند

اسیران ظاهر به حجّ می روند
رهایان درون خدا زاده اند
عوالم به حجّ رهایان، روان-
که ایشان به حقّ کام ِحقّ داده اند
پیمایش کتاب