رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۷ : راز تو از سینه بیرون فاش نیست

راز تو از سینه بیرون فاش نیست
آنچه گویم را درِ کنکاش نیست
آنچه از راه دل و صوت و هجاست
قابل گوش سر و اینهاش نیست
پیمایش کتاب