رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۸ : تو را بس مایه ی تشویش دانند

تو را بس مایه ی تشویش دانند
هم ایشان خویش خوش اندیش دانند
تو جانی، مردگان را جان چه باشد
تو را بس زندگان از خویش دانند
پیمایش کتاب