رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۵۹ : جان و عمل خود را سوی تو روان کردم

جان و عمل خود را سوی تو روان کردم
از تو به زبان گشتم، حرف از تو دوان کردم
نام تو سراییدم، منظومه ی کامل شد
این هیئت خورشیدی در روح وزان کردم
پیمایش کتاب