رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶ : حیران بُدم گردان بُدم بر قاره ها و آب ها

حیران بُدم گردان بُدم بر قاره ها و آب ها
بگذشتم از سیلاب ها، از مرگ ها و خواب ها
ناگه بدیدم شعله ای در کوره ای تنّوره کش
زان دم عروج سازها،‌ حیرانی مضراب ها
پیمایش کتاب