رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۰ : هر که هر چه گفت را انکار کن

هر که هر چه گفت را انکار کن
خویش را از خلق دون بیزار کن
آتشی بر تخت و بخت خویش زن
وانگهی با عاشقان دیدار کن
پیمایش کتاب