رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۱ : غرّه ای بر خود؟ برو اوراق شو

غرّه ای بر خود؟ برو اوراق شو
ای پر و پیمان برو انفاق شو
گر قفس خواهی همین ابله بمان
گر خدا خواهی برو خلّاق شو
پیمایش کتاب