رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۶۲ : کنه تو پوییدم و پس زنده ی آزاده شدم

کنه تو پوییدم و پس زنده ی آزاده شدم
عارف آماده بدم ، عاشق جانداده شدم
عشق مرا برد به آنسوی رواقین فلک
راز تو بگشوده شد و مشعله ی باده شدم
پیمایش کتاب